Sámi library

   
Your basket is empty
select
select
select
Reset choices
Print page Your search resulted in 1196 hits
  TitleYearMat. 
Data pager
Data pager
Hits per page:
PageSizeComboBox
select
 8. Historjjá bargogirji / Osmo Lappalainen ... [et al.] ; [sárgumat: Matti Lehtonen] ; [kárttat ja skovádagat: Jaakko Hämäläinen] ; [sámás: Jovnna-Ánde Vest].
u907.6 [D] / u907.6 [DO]
2006Book or leaflet 2 av 2
 några tillbakablickar och anknytningar till nuet
Thomasson, Lars, 1928- 170173
C [A:9]
1979Book or leaflet 0 av 1
 "...först at inhämta språket, och sedan deruppå lära sin Christendom..." : om finska böcker och sameundervisning i Torne och Kemi lappmarkerföre 1850. 26
Forsgren, Tuuli, 1942-
Kc(p)
1990Book or leaflet 6 av 6
 "Att blotta vem jag är" : släktnamnsskick och släktnamnsbyten hos samer i Sverige 1920-2009
Frändén, Märit, 1973-
929.420899457 / 929.42 089 9457
2010Book or leaflet 2 av 2
 "-att lära them som behöfwa-" : undervisning, byabön och dop i Kemi och Torne lappmarker : två bidrag till 1700-talets kyrkohistoria på Nordkalotten. 39
Anderzén, Sölve, 1939-
Kc(p)
1995Book or leaflet 1 av 1
 "Begrepp om salighetens grund, ordning och medel" : undervisningen i en lappmarksförsamling : Jukkasjärvi församling 1744-1820 = "Comprehension of the cause, order and means of divine blessedness" : education in the parish of Jukkasjärvi in Lapland, 1744-1820. 49
Anderzén, Sölve, 1939-
Em-cs
1992Book or leaflet 1 av 1
 "Catalogus discentium vid Jockmocks schola, ifrån åhr 1732, tå hon tog sin början" : en bearbetad och kompletterad elevmatrikel över Jokkmokks lappskola. 9
Kc(p)
1989Book or leaflet 5 av 5
 "Ei mirkki vaan pissi" : Utsjoen elämää entisaikaan
Jokinen, Eino, 1902-
948.9770049457
1996Book or leaflet 1 av 1
 "Et sätt som liknar them uti theras öfriga lefnadsart" : om äldre samiskt båtbygge och samisk båthantering
Westerdahl, Christer, 1945-
Mcs
1987Book or leaflet 1 av 1
 "Ett ädelt kall blev dig givet" : småskollärarinnorna i Jukkasjärvi skoldistrikt 1912-1930. 44
Ericsson, Mari, 1971-
Kc(p)
1998Book or leaflet 1 av 1