Sámi library

   
Your basket is empty
select
select
select
Reset choices
Print page Your search resulted in 10 hits
  TitleYearMat. 
 "Dah mupbien bealan vuartasjieh" : mij dïhte neerrehtimmie jïh guktie dam orrijehtedh
Turi, Anne Lene
u302.343 [Å] / u302.343 [ÅL]
2010Book or leaflet 3 av 3
 "Sii gehcce eará guvlui" : mii lea givssideapmi ja movt dan bisseha
Turi, Anne Lene
302.3 / 302.343 [DO] / u302.343[D]
2010Book or leaflet 5 av 5
 "Sij gæhttji ietjá guovlluj" : mij la givseldibme ja gåktu dav ganugahttá
Turi, Anne Lene
u302.343 [J] / u302.343 [JÅ]
2010Book or leaflet 1 av 2
 Att hantera konflikter på jobbet : [orsaker, förlopp, konsekvenser, åtgärder]
Ellmin, Roger, 1942-
G2007/8
1992Book or leaflet 0 av 1
 Att stoppa mobbning går : handbok i arbete mot mobbning
Lagerman, AnnCha, 1940-
G2007/8
1994Book or leaflet 0 av 1
 Eros och civilisation : en Freudtolkning
Marcuse, Herbert, 1898-1979
G2009/1
1968Book or leaflet 0 av 1
 Kompissamtal : kommunikation istället för tystnad eller våld
Edling, Lars, 1950-
G2007/8
1995Book or leaflet 0 av 1
 Olmmoshan gal birge : ássit mat ovddidit birgema
Aikio, Aimo, 1942-
303.320899457[D] / 303.320899457[D]
2010Book or leaflet 1 av 2
 Revolution : revolutionsbegreppets historia
Calvert, Peter
G2009/1
1971Book or leaflet 0 av 1
 Sámi jienat
Oa
2001Book or leaflet 2 av 2