Sámi library

   
Your basket is empty
select
select
select
Reset choices
Print page Your search resulted in 5 hits
  TitleYearMat. 
 Åarjel-saemien 6 Govhtede gærja
Bull, Ella Holm, 1929-2006
u494.5722 824 3982 [Å] / u494.5722 824 3982 [ÅL]
2000Book or leaflet 3 av 3
 Åarjel-saemien. 2, Mubpie gærja
Bull, Ella Holm
u494.57228243982 [ÅL]
2006Book or leaflet 1 av 1
 Bidrag til finnernes bygdehistorie og etnografi. H. 3, Røros-samiske tekster
Mcs=ueb
1943Book or leaflet 1 av 1
 Röros-samiske tekster. 17
Mcs=ueb
1992Book or leaflet 1 av 1
 Tjaalehvuekieh : learoegærja noere- jïh jåarhkeskuvlen ööhpehtæmman : åarjelsaemien 1. jïh 2. gïelen
Kappfjell, Lena 1973-
u494.5722 86 [Å] / u494.5722 86 [ÅL]
2015Book or leaflet 4 av 4