Sámi library

   
Your basket is empty
select
select
select
Reset choices
Print page Your search resulted in 22 hits
  TitleYearMat. 
Data pager
Data pager
123
Hits per page:
PageSizeComboBox
select
 10 tips för lyckad språkinlärning : för mentorer och lärlingar
351.08994570485Sam [2017] REF / 401.93 / Arkivexemplar 2017
2017Book or leaflet 7 av 7
 ÁGOR : giehtagirji
401.93 / 401.93 [D] / 401.93[D]
2009Book or leaflet 6 av 6
 Barn utvecklar sitt språk
401.93
2010Book or leaflet 4 av 4
 Den tvåspråkiga familjen : en handbok i tvåspråkighet
Esch, Edith, 1945-
G2010/1
1993Book or leaflet 0 av 1
 Flerspråkighet i förskolan : ett referens och metodmaterial
Benckert, Susanne, 1947-
372.651044
2008Book or leaflet 3 av 3
 Flerspråkighet i skolan : språklig utveckling och undervisning
2012Book or leaflet 0 av 0
 Gïele aelhkie guedtedh : en bok för dig som vill återta ditt språk
Fjellgren, Patricia
351.08994570485Sam [2013] REF / 401.93
2013Book or leaflet 27 av 27
 Giellaovdáneapmi mánáin geain leat giellaváttisbuodat.
Johansson, Iréne, 1947-
2000Book or leaflet 0 av 0
 Giellaskurppo : ett samiskt språkpaket med inspiration och råd till föräldrar
351.08994570485Sam [2015] REF / Arkivexemplar 2015
2015Book or leaflet 2 av 2
 Giellaskurppo : ett samiskt språkpaket med inspiration och råd till föräldrar : information till dig som barnmorska
351.08994570485Sam [2015] REF
2015Book or leaflet 1 av 1