Sámi library

   
Your basket is empty
select
select
select
Reset choices
Print page Your search resulted in 502 hits
  TitleYearMat. 
Data pager
Data pager
Hits per page:
PageSizeComboBox
select
 Undervisningen i lappmarken enligt svaren på 1812 årsuppfostringskommittés enkät. 16
Lindmark, Daniel, 1960-
Kc(p)
1989Book or leaflet 2 av 2
 "-att lära them som behöfwa-" : undervisning, byabön och dop i Kemi och Torne lappmarker : två bidrag till 1700-talets kyrkohistoria på Nordkalotten. 39
Anderzén, Sölve, 1939-
Kc(p)
1995Book or leaflet 1 av 1
 "Begrepp om salighetens grund, ordning och medel" : undervisningen i en lappmarksförsamling : Jukkasjärvi församling 1744-1820 = "Comprehension of the cause, order and means of divine blessedness" : education in the parish of Jukkasjärvi in Lapland, 1744-1820. 49
Anderzén, Sölve, 1939-
Em-cs
1992Book or leaflet 1 av 1
 "-föra dem til bättre lius i christendomen-" : undervisningen vid Jukkasjärvi skola och i Jukkasjärvi församlingåren 1744-1820. 15
Anderzén, Sölve, 1939-
Kc(p)
1989Book or leaflet 2 av 2
 "-föra dem til bättre lius i christendomen-" : undervisningen vid Jukkasjärvi skola och i Jukkasjärvi församlingåren 1744-1820. 15, Bilagor
Anderzén, Sölve, 1939-
Kc(p)
1989Book or leaflet 2 av 2
 "Läste Lutheri cateches på lapska" : om religions- och läsundervisning i Jokkmokks socken förefolkskolans införande. 5
Henrysson, Sten
Kc(p)
1988Book or leaflet 3 av 3
 Barnaundervisningen i Härnösands stift speglad iuppfostringskommitténs enkät 1813. 2
Lindmark, Daniel, 1960-
Kc(p)
1988Book or leaflet 1 av 1
 Dags för en förändrad syn på sameundervisningen?. 5
Johansson, Henning, 1940-
Em-cs
1973Book or leaflet 2 av 2
 Flerspråkighet i skolan : språklig utveckling och undervisning
2012Book or leaflet 0 av 0
 Gemensam europeisk referensram för språk : lärande, undervisning och bedömning
407.1094
2009Book or leaflet 3 av 3