Sámi library

   
Your basket is empty
select
select
select
Reset choices
Print page Your search resulted in 72 hits
  TitleYearMat. 
Data pager
Data pager
Hits per page:
PageSizeComboBox
select
 Traditionell kunskap och lokalsamhällen - artikel 8j i Sverige / 10
Tunón, Håkan, 1965-
Uh
2004Book or leaflet 1 av 1
 Traditionell kunskap och sedvänjor inom den samiska kulturen : relaterat till bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald / 18
Utsi, Per Mikael, 1947-
305.8 9457 072 / 305.89457072 / 351.08994570485Sam [2007] REF / Arkivexemplar 2007
2007Book or leaflet 22 av 22
 Árbediehtu : samiskt kulturarv och traditionell kunskap / 43
351.08994570485Sam [2010] REF / 948.0049457 / Arkivexemplar 2010
2010Book or leaflet 4 av 4
 Árbediehtu = Árbbediehto = Aerpimaahtoe : Sametingets policydokument för traditionell kunskap
Nordin, Åsa, 1974- Författare/medförfattare
305.8 9457 0 485 / 351.08994570485Sam [2010] REF / Arkivexemplar 2010
2010Book or leaflet 3 av 3
 Renen i ett förändrat klimat : traditionell ekologisk kunskap / 29
Inga, Berit
G2015/4
2015Book or leaflet 1 av 1
 Traditionell ekologisk kunskap : renskötarkvinnor om renen, landskapet och språket / 26
Inga, Berit
305.89457
2013Book or leaflet 2 av 2
 Traditionell ekologisk kunskap bland renskötare i norra Sverige
Inga, Berit
Uf
2008Book or leaflet 1 av 1
 Traditionell samisk kunskap och forskning. 1993:5
Mcs(p)
1993Book or leaflet 2 av 2
 Vargen är värst : traditionell samisk kunskap om rovdjur
Sikku, Olov J
591.530899457 / Mz
2004Book or leaflet 3 av 3
 Árbevirolas sámi diehtu : Traditionell samisk kunskap
Mcs
1998Book or leaflet 1 av 1