Sámi library

   
Your basket is empty
select
select
select
Reset choices
Print page Your search resulted in 68 hits
  TitleYearMat. 
Data pager
Data pager
Hits per page:
PageSizeComboBox
select
 Sameundervisning
E [A:3]
1975Book or leaflet 1 av 1
 Sameundervisning : samernas önskemål och behov i skolfrågor. 30. Avgränsning av populationen och upplevelse av sameidentitet
Johansson, Henning, 1940-
Em-c
1973Book or leaflet 2 av 2
 Samerna och sameundervisningen i Sverige : The Saamees and Sami education in Sweden = Saamelaiset ja saamelaisopetus Ruotsissa. 9
Johansson, Henning, 1940-
Em-c
1977Book or leaflet 1 av 1
 "Begrepp om salighetens grund, ordning och medel" : undervisningen i en lappmarksförsamling : Jukkasjärvi församling 1744-1820 = "Comprehension of the cause, order and means of divine blessedness" : education in the parish of Jukkasjärvi in Lapland, 1744-1820. 49
Anderzén, Sölve, 1939-
Em-cs
1992Book or leaflet 1 av 1
 "Catalogus discentium vid Jockmocks schola, ifrån åhr 1732, tå hon tog sin början" : en bearbetad och kompletterad elevmatrikel över Jokkmokks lappskola. 9
Kc(p)
1989Book or leaflet 5 av 5
 "...först at inhämta språket, och sedan deruppå lära sin Christendom..." : om finska böcker och sameundervisning i Torne och Kemi lappmarkerföre 1850. 26
Forsgren, Tuuli, 1942-
Kc(p)
1990Book or leaflet 6 av 6
 "Hundre prosent lapp?" : lokale diskurser om etnisitet i markebygdene i Evenes og Skånland. 2000:5
Gaski, Lina
Mcs(p)
2000Book or leaflet 1 av 1
 "När jag var åtta år lämnade jag mitt hem och jag har ännu inte kommit tillbaka" : minnesbilder från samernas skoltid
371.829 9457 0 485
2016Book or leaflet 0 av 1
 "Samernas" 70 år i samernas tjänst : jubileumstidning
374.1829 9457
2013Book or leaflet 3 av 3
 Administration och ledning av en samisk utbildningsväg : förslag från Arbetsgruppen för samefrågor. 1978:5
G2013/11 / Od(p)
1978Book or leaflet 4 av 5