Sámi library

   
Your basket is empty
select
select
select
Reset choices
Print page Your search resulted in 36 hits
  TitleYearMat. 
Data pager
Data pager
Hits per page:
PageSizeComboBox
select
 Hävvi = självklart : sydsamisk mat tolkad av Elaine Asp : Anna-Britta Ståhl berättar om den sydsamiska matens förutsättningar
Asp, Elaine, 1977- Författare/medförfattare
641.592 945722
2019Book or leaflet 3 av 3
 Mearragáttis duoddarii : sámi borramus institusuvnnas = Fra kyst til vidde : samisk mat på institusjon
Qcab
2004Book or leaflet 2 av 2
 Sáme biebbmo vuorrasijda = Samisk mat for eldre
641.562 [J]
2011Book or leaflet 2 av 2
 Samisk matkultur : hem- och konsumentkunskap : lärarhandledning
Länta, AnnaKarin Författare/medförfattare
372.373 044
2017Book or leaflet 3 av 3
 Samisk matkultur = Sámij biebbmodábe = Sámi biebmovierru = Saemien beapmoevuekie
Länta, AnnaKarin Författare/medförfattare
u641.592 9457 [DO] / u641.592 9457 [J, D, Å] / u641.592 9457 [JÅ] / u641.592 9457 [ÅL]
2017Book or leaflet 6 av 6
 Aitta : ursprungsmat med rötterna i den samiska och tornedalska matkulturen
Huuva , Per Författare/medförfattare
641.592 9457
2019Book or leaflet 3 av 3
 Luondu lea mu gievkkan = Naturen är mitt kök : den hälsosamma samiska matkulturen = Nature is my kitchen : healthy Sámi food culture
Huuva, Greta 1949-
F2015/2 / F2015/5
2014Book or leaflet 0 av 2
 Smaka på Sápmi : inspiration från det samiska köket
Hellström, Mats Författare/medförfattare Utgivare, redaktör, sammanställare
351.08994570485Sam [2014] REF / Arkivexemplar 2014
2014Book or leaflet 2 av 2
 Åarjel-Saemieh. 3
Mcs(p)
[1988]Book or leaflet 4 av 4
 Beapmoe
Jillker, Gustaf
641.592 945722
2014Book or leaflet 4 av 5