Sámi library

   
 
Luste saemiestidh : barkoegærja : åarjelsaemien mupbiengieline : 4. daltesasse
Your basket is empty
Vis
Main Entry - Personal Name
Title Statement
 • Luste saemiestidh : barkoegærja : åarjelsaemien mupbiengieline : 4. daltesasse
Publication, Distribution, etc. (Imprint)
 • Solum Bokvennen Oslo 2019
Dewey Decimal Classification Number
SAB Classification Code
Other Classification Number
 • 06e
Physical Description
 • 181 sider illustrasjoner 30 cm
Summary, etc
 • Læreverk i sørsamisk som andrespråk 4. nivå for elever på 8. årstrinn i grunnskolen og 1. årstrinn på videregående skole. Verket består av lesebok, arbeidsbok, digital lærerveiledning og lydbok, samt nettoppgaver knyttet til leseboka. Dette er arbeidsboka. Solum Forlag har tidligere utgitt trinn 1-7 i sørsamisk førstespråk, og trinn 1-3b i sørsamisk andrespråk, for grunnskolen. Daate barkoegærja lea noereskuvlen 8. klaassese jïh jåarhkeskuvlen 1. klaassese. Gærjesne guvvieh mah gelkieh meatan tjaalegi sisvegem jïh goerkesem lutnjedh. Lohkemegærja jïh lohkehtæjjabïhkedimmie gååvnese. Lissine dovne tjoejefijlh gusnie gærjeste veeljeme lohkemeteeksth. (www.kurs.skolum.no)
Language Note
 • Sørsamisk tekst
Subject - Topical Term
Added Entry - Personal Name
Electronic Location and Access
 • media.boknett.no Omslagsbilde https://media.boknett.no/objects/02/65/150336502/productimage_ORG_dcfdf5742687ee05f0d10d63f0c040b57320490c.jpg Bokbasen, Oslo image/jpeg
 • media.boknett.no Miniatyrbilde https://media.boknett.no/objects/02/65/150336502/productimage_OS_1951f50c449cff1d1e9dc577824a3fc134318bf9.jpg Bokbasen, Oslo image/jpeg
ISBN
 • 9788256021840
*00003293cam a2200541 c 4500
*00116120
*00520200121144750.0
*007ta
*008191204s2019  no a  j |||||00| 0 sma|
*020 $a9788256021840$qheftet$cNkr 249.00
*08204$a494.572282$qNO-OsBAS$223/nor
*084 $a06e$2loovs$qNO-OsNB
*1001 $aBransfjell, Nora Marie$d1955-$0(NO-TrBIB)97015845$4aut
*24510$aLuste saemiestidh :$bbarkoegærja : åarjelsaemien mupbiengieline : 4. daltesasse$cNora Marie Bransfjell, Maili Anita Jåma, Maidi Persson Steinfjell ; Ellen Wilhelmsen, lea guvviedamme
*264 1$aOslo$bSolum Bokvennen$c2019
*300 $a181 sider$billustrasjoner$c30 cm
*336 $atekst$0http://rdaregistry.info/termList/RDAContentType/1020$2rdaco
*337 $auformidlet$0http://www.rdaregistry.info/termList/RDAMediaType/#1007$2rdamt
*338 $abind$0http://www.rdaregistry.info/termList/RDACarrierType/#1049$2rdact
*385 $a13-15 år$mAldersgruppe$0https://schema.nb.no/Bibliographic/Values/TG1005$2nortarget
*520 $aLæreverk i sørsamisk som andrespråk 4. nivå for elever på 8. årstrinn i grunnskolen og 1. årstrinn på videregående skole. Verket består av lesebok, arbeidsbok, digital lærerveiledning og lydbok, samt nettoppgaver knyttet til leseboka. Dette er arbeidsboka. Solum Forlag har tidligere utgitt trinn 1-7 i sørsamisk førstespråk, og trinn 1-3b i sørsamisk andrespråk, for grunnskolen.  Daate barkoegærja lea noereskuvlen 8. klaassese jïh jåarhkeskuvlen 1. klaassese. Gærjesne guvvieh mah gelkieh meatan tjaalegi sisvegem jïh goerkesem lutnjedh. Lohkemegærja jïh lohkehtæjjabïhkedimmie gååvnese. Lissine dovne tjoejefijlh gusnie gærjeste veeljeme lohkemeteeksth. (www.kurs.skolum.no)
*546 $aSørsamisk tekst
*650 7$aSørsamisk språk$xLærebøker$2samisk
*650 7$aSørsamisk språk$xArbeidsbøker$2samisk
*658 $aArbeidsbøker$9nob
*658 $aArbeidsbøker$9nno
*658 $a8. trinn
*658 $a9. trinn
*658 $a10. trinn
*658 $aVG1
*658 $aVG2
*658 $aVG3
*658 $aSamisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, 8. årstrinn, skriftlig$cSAS0021$2udir$9nob
*658 $aSamisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, 8. årstrinn, skriftleg$cSAS0021$2udir$9nno
*658 $aSørsamisk nivå III$cPSP5035$2udir$9nob
*658 $aSørsamisk nivå III$cPSP5035$2udir$9nno
*7001 $aJåma, Maili Anita$d1982-$0(NO-TrBIB)1576052627529$4aut
*7001 $aSteinfjell, Maidi Persson$d1982-$0(NO-TrBIB)10025461$4aut
*7001 $aWilhelmsen, Ellen$d1946-$0(NO-TrBIB)90752211$4ill
*85201$a47BIBSYS_SAMBIB$6999919734424702278$9P
*85201$a47BIBSYS_UBTO$6999920125403002205$9P
*85201$a47BIBSYS_NB$6999920037598102202$9P
*85641$amedia.boknett.no$3Omslagsbilde$uhttps://media.boknett.no/objects/02/65/150336502/productimage_ORG_dcfdf5742687ee05f0d10d63f0c040b57320490c.jpg$nBokbasen, Oslo$qimage/jpeg
*85641$amedia.boknett.no$3Miniatyrbilde$uhttps://media.boknett.no/objects/02/65/150336502/productimage_OS_1951f50c449cff1d1e9dc577824a3fc134318bf9.jpg$nBokbasen, Oslo$qimage/jpeg
*913 $aNorbok$bNB
*913 $aSamisk$bNB
^
No reviews exists for this book.
Click here to be the first to write a review.
Vis
Pictures 
Send to
IdStatusDue dateOwnerShelf
Ex1On loan15.06.2021Rabas čoakkáldat - Öppna samlingarna u494.572282 [ÅL]
Ex2Available Vuorkkágirjjevuorkká Vuorkagirjerajus Våarhkoe gärjagåetie Depåbiblioteketu494.572282 [Å]
Ex3Available Vuorkkágirjjevuorkká Vuorkagirjerajus Våarhkoe gärjagåetie Depåbiblioteketu494.572282 [Å]