Sámi library

   
Your basket is empty
select
select
select
Reset choices
Print page Your search resulted in 2019 hits
  TitleYearMat. 
Data pager
Data pager
Hits per page:
PageSizeComboBox
select
 några tillbakablickar och anknytningar till nuet
Thomasson, Lars, 1928- 170173
C [A:9]
1979Book or leaflet 1 av 1
 "...först at inhämta språket, och sedan deruppå lära sin Christendom..." : om finska böcker och sameundervisning i Torne och Kemi lappmarkerföre 1850. 26
Forsgren, Tuuli, 1942-
Kc(p)
1990Book or leaflet 6 av 6
 "Begrepp om salighetens grund, ordning och medel" : undervisningen i en lappmarksförsamling : Jukkasjärvi församling 1744-1820 = "Comprehension of the cause, order and means of divine blessedness" : education in the parish of Jukkasjärvi in Lapland, 1744-1820. 49
Anderzén, Sölve, 1939-
Em-cs
1992Book or leaflet 1 av 1
 "Catalogus discentium vid Jockmocks schola, ifrån åhr 1732, tå hon tog sin början" : en bearbetad och kompletterad elevmatrikel över Jokkmokks lappskola. 9
Kc(p)
1989Book or leaflet 5 av 5
 "Et sätt som liknar them uti theras öfriga lefnadsart" : om äldre samiskt båtbygge och samisk båthantering. 11
Westerdahl, Christer, 1945-
Mcs Mv
1987Book or leaflet 1 av 1
 "Koaffikset" n i den lappiske possessive deklinasjon
Nesheim, Asbjørn
F [A:46]
1945Book or leaflet 1 av 1
 "Lappen är ombytlig, ostadig och obekväm..." : svenska statens samepolitik i rasismens tidevarv. 41
Lundmark, Lennart, 1942-
Ohe
2002Book or leaflet 1 av 1
 "Läste Lutheri cateches på lapska" : om religions- och läsundervisning i Jokkmokks socken förefolkskolans införande. 5
Henrysson, Sten
Kc(p)
1988Book or leaflet 3 av 3
 "Med rett til å gjete..." : utfordringer og muligheter i Liehittäjä konsesjonssameby. 9
Jernsletten, Johnny-Leo Ludviksen, 1967-
G2009/1 / Qdff
2007Book or leaflet 1 av 2
 "Rötter och rutter" : Norrland och den kulturella identiteten. 52
Gc
2001Book or leaflet 1 av 1